Obchodní podmínky


Služba serveru http://www.excars.cz slouží k uveřejňování, správě a údržbě  auto/moto inzerce. 1) Provozovatel

Pavel Mojko IČ : 74719017 není plátce DPH

2) Další ujednání
 • Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně. Poskytnutá data budou použita jen při vzájemné komunikaci, nebo za účelem realizace objednaných služeb. Údržba a evidence osobních údajů je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo podle potřeby měnit všeobecné podmínky.
 • Provozovatel není zodpovědný za obsah inzerátů, vytvořených uživateli. Pokud provozovatel zjistí jakékoliv porušení bude tento obsah odstraněn.
 • Uživatel se zavazuje, že inzeráty nebudou obsahovat erotickou nebo jakoukoliv jinak provokující tematiku.
 • Poskytování služeb a jejich rozsah se řídí platným ceníkem, který je zveřejněný na stránkách provozovatele.
 • Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dostupnost poskytované služby.
 • Poskytovatel nezodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.
 • Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak přetěžovat server.
 • Uživatel se zavatuje, že veškeré vyplňené údaje vkládané na server ExCars.cz jsou pravdivé.
3) Fakturace a platby
 • Inzerce pro organizace na serveru ExCars.cz je zdarma.
 • Zvýraznění inzerátů se řídí aktuálním ceníkem a je shodné pro organizace i pro jednorázové inzerenty.
 • Při používání placených služeb serveru (neplatí pro SMS) jsou platební informace zasílány na email jež je uveden jako kontaktní. Pokud je potřeba vystavit doklad na platbu SMS, kontaktujte provozovatele.
4) Ukončení služby - podmínky inzerce

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

 • Obsah stránek není v souladu se zákony České republiky.
 • Obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele.
 • Uživatel využívá poštovní server k rozesílání spamu.
 • Uživatel porušuje všeobecné podmínky tohoto serveru.
 • Nedodržení platebních podmínek.
Audi Klub | TipCARS | Prodej motorek a náhradních dílů
© 2010-2018 ExCars.cz | powered by Nestos